Michał Rus

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2015-2018 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którą ukończył egzaminem zawodowym zdanym z wyróżnieniem. W 2019 roku został wpisany na listę adwokatów oraz założył kancelarię adwokacką w Goczałkowicach-Zdroju. Stały współpracownik kancelarii Urbanik i Partnerzy.
Od 2016 roku uczestniczy w świadczenia usług pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania oraz urzędami i instytucjami państwowymi. Na co dzień zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi oraz prawem handlowym i administracyjnym.
Specjalizuje się w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym oraz obroną w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko osobom kierującym pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości.
Jego szczególnym zainteresowaniem jest prawo sportowe – głównie w zakresie piłki nożnej, co zaowocowało już prowadzeniem sporów przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Piłkarskim Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej.