Adwokat Teodor Urbanik – założyciel i partner zarządzający kancelarii Urbanik i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował jako sędzia Sądu Rejonowego, później na stanowisku radcy prawnego. Obecnie wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W trakcie swej długoletniej praktyki prowadził obsługę prawną podmiotów branży górniczej, hutniczej oraz energetycznej, sportowej oraz medycznej, a także obsługę prawną samorządu terytorialnego, w tym miast i ich jednostek organizacyjnych. Obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców i osoby prywatne. Uczestniczył w negocjacjach prowadzonych zarówno w imieniu jak i z największymi podmiotami na rynku. Doświadczenie uzyskane przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz adwokata, pozwala mu na kompleksową obsługę każdego podmiotu włącznie ze sprawami karnymi i wykroczeniowymi. Prowadzi także dla indywidualnych klientów obrony w sprawach karnych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i kontroli.

Radca prawny Maryla Urbanik – założyciel i partner zarządzający kancelarii Urbanik i Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, na które składa się udzielanie pomocy prawnej w następujących dziedzinach:
– porozumienia rozwodowe, separacyjne, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi i wnukami, odszkodowania dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz inne sprawy z zakresu prawa pracy,
– windykacja należności, w tym e-windykacja (podatki, czynsze, media, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych)
– eksmisje oraz odszkodowania od Gmin za brak wskazania lokalu socjalnego,
– służebności, w tym sprawy dotyczące ustanowienia służebności ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu.

Adwokat Dominik Urbanik – partner kancelarii Urbanik i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
Specjal