Adwokat Teodor Urbanik – założyciel i partner zarządzający kancelarii Urbanik i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował jako sędzia Sądu Rejonowego, później na stanowisku radcy prawnego. Obecnie wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W trakcie swej długoletniej praktyki prowadził obsługę prawną podmiotów branży górniczej, hutniczej oraz energetycznej, sportowej oraz medycznej, a także obsługę prawną samorządu terytorialnego, w tym miast i ich jednostek organizacyjnych. Obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców i osoby prywatne. Uczestniczył w negocjacjach prowadzonych zarówno w imieniu jak i z największymi podmiotami na rynku. Doświadczenie uzyskane przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz adwokata, pozwala mu na kompleksową obsługę każdego podmiotu włącznie ze sprawami karnymi i wykroczeniowymi. Prowadzi także dla indywidualnych klientów obrony w sprawach karnych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i kontroli.

Radca prawny Maryla Urbanik – założyciel i partner zarządzający kancelarii Urbanik i Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, na które składa się udzielanie pomocy prawnej w następujących dziedzinach:
– porozumienia rozwodowe, separacyjne, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi i wnukami, odszkodowania dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz inne sprawy z zakresu prawa pracy,
– windykacja należności, w tym e-windykacja (podatki, czynsze, media, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych)
– eksmisje oraz odszkodowania od Gmin za brak wskazania lokalu socjalnego,
– służebności, w tym sprawy dotyczące ustanowienia służebności ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu.

Adwokat Dominik Urbanik – partner kancelarii Urbanik i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
Specjalizuje się w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w szczególności w zakresie problematyki dotyczącej urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zasiedzenia służebności. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jako pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych, zdobył znaczne doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, w tym w zakresie skutecznej windykacji należności oraz w procesach odszkodowawczych.

Radca prawny Miłosz Surdziel – Radca prawny na stałe współpracujący z kancelarią Urbanik i Partnerzy od momentu jej powstania. Założył i prowadzi Kancelarię ściśle współpracującą z Urbanik i Partnerzy (KMS Legal).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie uczestniczy w świadczeniu usług pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych – początkowo jako pracownik, a następnie stały współpracownik kancelarii Urbanik i Partnerzy. Specjalizuje się w sprawach związanych z nieruchomościami, prawnymi aspektami procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz planowaniem przestrzennym, a także obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi za pośrednictwem sieci internetowej. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także klientów indywidualnych – przedsiębiorców i osób prywatnych.

Radca prawny Marcin Pietrzak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomości. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie dot. nieruchomości w tym m.in. regulacjach ich stanu prawnego, procesach inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomościami i obsługą wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również pozasądową oraz sądową windykacją należności ze szczególnym uwzględnieniem e-windykacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami publicznymi w tym reprezentacji przed sądem w sprawach odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Adwokat Michał Rus – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2015-2018 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którą ukończył egzaminem zawodowym zdanym z wyróżnieniem. W 2019 roku został wpisany na listę adwokatów oraz założył kancelarię adwokacką w Goczałkowicach-Zdroju. Stały współpracownik kancelarii Urbanik i Partnerzy.
Od 2016 roku uczestniczy w świadczenia usług pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania oraz urzędami i instytucjami państwowymi. Na co dzień zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi oraz prawem handlowym i administracyjnym.
Specjalizuje się w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym oraz obroną w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko osobom kierującym pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości.
Jego szczególnym zainteresowaniem jest prawo sportowe – głównie w zakresie piłki nożnej, co zaowocowało już prowadzeniem sporów przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Piłkarskim Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Monika Czajor – absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracownik z najdłuższym stażem pracy w Kancelarii Urbanik i Partnerzy. Od kilkunastu lat współpracuje z Partnerami Zarządzającymi.
Odpowiada za obsługę księgową, kadrową i płacową Kancelarii. Jest również wsparciem Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu i miłą atmosferę dla pracowników i Klientów Kancelarii.
Sumienna, rzetelna, koleżeńska i odpowiedzialna. Utrzymuje stały kontakt z organami sądowymi i egzekucyjnymi kontrolując toczące się postępowania i przekazując informacje na ten temat bezpośrednio do Klientów lub pracowników Kancelarii. Współpracuje z Klientami, Dostawcami i instytucjami finansowymi związanymi z Kancelarią.