Monika Czajor

Księgowy

absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracownik z najdłuższym stażem pracy w Kancelarii Urbanik i Partnerzy. Od kilkunastu współpracuje z Partnerami Zarządzającymi.
Odpowiada za obsługę księgową, kadrową i płacową Kancelarii. Jest również wsparciem Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu i miłą atmosferę dla pracowników i Klientów Kancelarii.
Sumienna, rzetelna, koleżeńska i odpowiedzialna. Utrzymuje stały kontakt z organami sądowymi i egzekucyjnymi kontrolując toczące się postępowania i przekazując informacje na ten temat bezpośrednio do Klientów lub pracowników Kancelarii. Współpracuje z Klientami, Dostawcami i instytucjami finansowymi związanymi z Kancelarią.