alt=

Maryla Urbanik

Radca prawny

założyciel i partner zarządzający kancelarii Urbanik i Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada 30 letnie doświadczenie zawodowe, na które składa się udzielanie pomocy prawnej w następujących dziedzinach:
– porozumienia rozwodowe, separacyjne, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi i wnukami, odszkodowania dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz inne sprawy z zakresu prawa pracy,
– windykacja należności, w tym e-windykacja (podatki, czynsze, media, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych)
– eksmisje oraz odszkodowania od Gmin za brak wskazania lokalu socjalnego,
– służebności, w tym sprawy dotyczące ustanowienia służebności ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu.